03 Markante feiten 2018

Versterking van het eigen vermogen

In 2018 werd een kapitaalverhoging van 180,6 miljoen euro doorgevoerd. Dankzij deze aanzienlijke inbreng konden we op 31 december 2018 onze Solvency II-ratio nog verder verbeteren tot 154,6 % voor toewijzing van het resultaat. Bovendien konden we aan onze aangeslotenen een concurrentieel rendement blijven toekennen.

Valérie Wattelet, Chief Risk Officer, licht deze evolutie toe: « Door deze kapitaalverhoging slaagden we in de stresstests. We zijn niet alleen vrijgesteld voor de aanleg van de voorziening voor de knipperlichtreserve, wat gunstig is voor de bestemming van onze resultaten, maar we krijgen ook meer vertrouwen van de NBB»
Lees de volledige testimonial in de pdf-versie van dit hoofdstuk.

De keuze voor activa die het beste rendement opleveren

Integrale belegt bijna 25 % van haar activa in vastgoed. Integrale blijft zo waarschijnlijk de pensioeninstelling die in verhouding het meest investeert in deze activaklasse.
Te onderstrepen voor 2018 : milieuvriendelijke investeringen in verschillende nieuwe en belangrijke projecten voor zonnepaneelparken.
Bovendien werd een voorziening geboekt om een minimum rendement van 1,75 % te geven in 2019

Julien Dessart, CFO sedert begin 2019, legt uit: “In de huidige context van zeer lage rentevoeten voor staatsobligaties blijft het niveau van de terugkerende rendementen een aandachtspunt”. De prudentiële regelgeving brengt hoge kapitaalkosten mee voor bepaalde meer renderende beleggingen. Dat maakt het er niet gemakkelijker op. Daarom is 2018 een overgangsjaar voor de activa.”
Lees de volledige testimonial in de pdf-versie van dit hoofdstuk.

Voortdurende groei

De omzet van Integrale steeg met 9 % tussen 2017 en 2018. De groepsverzekeringen zijn goed voor 77 % van de omzet van Integrale. De individuele levensverzekeringsproducten blijven aangetast door de lage rentevoeten. De mooie prestaties van Perspective — Immo gevolgd door de succesvolle lancering van Perspective - Test Aankoop getuigen dan weer van het grote potentieel van onze producten in tak 23.

Integrale kent een winstdeelname toe, om tot een minimaal nettorendement van 2 % te komen in groepscontracten en van 1,75 % voor het product CertiFlex.

De algemene onkostenratio blijft 0,40 %, uitzonderlijke wetgevende en bestuurlijke maatregelen buiten beschouwing gelaten.

Evolutie van het incasso per aard van product in € miljoen

Zoom

Evolutie van het incasso per aard van product in € miljoen

Evolutie van het jaarlijks incasso

Zoom

Evolutie van het jaarlijks incasso

Evolutie van de technische voorzieningen in € miljard

Zoom

Evolutie van de technische voorzieningen in € miljard

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

Zoom

Evolutie van het gemiddeld nettorendement voor de aangeslotenen

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar ( %)

Zoom

Vergelijking tussen het nettorendement van Integrale, de inflatie en het gemiddeld nettorendement van staatsobligaties in euro voor een looptijd van 10 jaar ( %)

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa

Zoom

Evolutie van de algemene onkostenratio tegenover de activa

 

Klik hier voor meer informatie over 2018