01 Hoofdartikel

Met rede

2018 was bepaald geen eenvoudig jaar, maar Integrale hield het hoofd koel. Dankzij de aanzienlijke kapitaalinbreng van onze aandeelhouders in combinatie met onze risicoanalyse en onze investeringen beginnen we aan 2019 met mooie indicatoren : een solvabiliteitsratio van 155 %, voor toewijzing, een minimum nettorendement van 2 % toegekend aan de contracten van de aangeslotenen en een algemene onkostenratio die onder controle blijft.

Met ambitie

In 2018 innoveerden we in ons productaanbod en we verwelkomden nieuwe klanten. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze tak 23-producten. Samen met onze partners grijpen we ontwikkelingskansen en we blijven trouw aan onze slogan : Dicht bij u. De digitalisering van sommige werkzaamheden zal het menselijk contact dat in ons activiteitendomein onmisbaar is niet vervangen, maar aanvullen! Het activiteitenverslag van 2018 is in deze geest opgesteld.

Dank

Het is duidelijk dat we dit jaar nooit zo geslaagd hadden kunnen afsluiten zonder de volledige inzet van onze teams. Het directiecomité dankt alle medewerkers van harte! Bijzondere dank aan twee medewerkers van het eerste uur : Philippe Delfosse et Patrice Beaupain. In 2018 hebben ze zich voorbereid om Integrale te verlaten om volop van hun welverdiend pensioen te genieten. We hebben veel aan hen te danken !

 

Lees hier het volledige hoofdartikel