06 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zich engageren voor de toekomst

Naast naleving van regelgeving en corporate governance, is betrokkenheid ingebakken in het DNA van Integrale. Deze toewijding vertalen we niet alleen naar ons beleid, maar ook naar onze werkingsprincipes. In 2018:

  • heeft Integrale haar begunstigden het best mogelijke pensioen aangeboden dankzij een deugdelijk bestuur, een billijke behandeling van alle klanten, een strikte beperking van de algemene onkosten, een transparant communicatiebeleid en een voortdurende ontwikkeling van de vaardigheden van het personeel.
  • heeft Integrale geïnvesteerd in nieuwe zonnepaneelparken en recyclage van biomassa voor het opwekken van energie.
  • was Integrale betrokken in gezondheidsprojecten met Novadip, zoals de reconstructie van beenderen en huid op basis van stamcellen, of met de ontwikkeling van de medische hulpmiddelen van morgen met Orthopeadics (testimonial in de pdf-versie van dit hoofdstuk).
  • is Integrale investeringen blijven selecteren die de BREAAM-milieunormen naleven en heeft ze projecten ondersteund voor rust- en verzorgingstehuizen.
  • is Integrale aangesloten gebleven aan ‘Financité’, een pluralistisch netwerk voor sensibilisering en solidariteit inzake financiële en sociale ethiek.
  • bleef Integrale verschillende maatschappelijke projecten voor kansarme kinderen ondersteunen, zoals het FEED-project of de vzw Cap Espérance. Together, de vereniging van de personeelsleden van Integrale heeft bovendien de solidariteitsacties van Viva for Life ondersteund.

 

Lees meer over engagement bij Integrale